Produkcja i przetwórstwo żywności ekologicznej

Jednym z najnowszych trendów na rynku spożywczym jest żywność ekologiczna produkowana metodami rolnictwa ekologicznego, w którym wyeliminowano korzystanie z pestycydów i nawozów sztucznych.

Fot. Pixabay.com

Fot. Pixabay.com

Ekologiczna żywność ma zapewnić ochronę zdrowia w społeczeństwie. Ma to także stanowić zrównoważony system pod względem społecznym, umożliwiając zachowanie i rozwój rolnictwa i wsi, pod względem ekonomicznym, a także ekologicznym, dzięki czemu nie obciąża środowiska w stopniu większym niż naturalne ekosystemy.

Bardzo często żywność ekologiczna jest zamiennie nazywana zdrową żywnością. Warto jednak zaznaczyć, że tylko żywność ekologiczna musi być odpowiedni certyfikowana, zaś zdrowa żywność to nazwa stworzona w celach marketingowych, nie ma jednak żadnych przepisów narzucających na producentów przymus oznaczania w jakikolwiek sposób tego rodzaju produktów.

Jakie warunki musi spełnić producent żywności ekologicznej?

Zgodnie z normami określonymi w Rozporządzeniu Rady EWG nr 2092/91, z dnia pierwszego stycznia 1993 roku w sprawie rolnictwa ekologicznego i znakowania produktów oraz środków spożywczych, gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną muszą w jak najwyższym stopniu być samowystarczalne, a produkcja nie może obciążać środowiska naturalnego czy zaburzać jego naturalnych procesów.

Produkcja żywności ekologicznej wymaga również ograniczenia używania maszyn mechanicznych, z jednoczesną troską o zachowanie różnorodności biologicznej i żyzności gleby. Przetwórstwo żywności ekologicznej nie może opierać się o stosowanie emulgatorów, konserwantów, stabilizatorów czy barwników. 

Tagi: Zdrowa żywność