Jak przechowywać ziemniaki?

Pogorszenie się jakości ziemniaków, przejawiające się w nieodpowiedniej barwie, smaku i wyglądzie może być spowodowane z długim i niewłaściwym przechowywaniem ziemniaków. Okres wskazanego przechowywania ziemniaków to od siedmiu do dziewięciu miesięcy.

Fot. Pixabay.com

Fot. Pixabay.com

Po siedmiu miesiącach ziemniaki nadają się do sadzenia. Po dziewięciu miesiącach ziemniaki można wykorzystywać w przetwórstwie. Przechowywanie ziemniaków powyżej dziewięciu miesięcy powoduje utratę masy bulwy. Powodem jest kiełkowanie, proces oddychania oraz choroby, związane z przechowywaniem ziemniaków.

W jaki sposób przechowywać ziemniaki

Przechowując ziemniaki należy przede wszystkim zwracać uwagę na temperaturę i poziom wilgotności w przechowalni. Wilgotność w pomieszczeniu nie powinna spaść poniżej 90 procent. Temperatura powinna wahać się między siedmioma i dziesięcioma stopniami. Trzeba też wskazać, że przechowalnia winna być zaciemniona.

W ziemniaku występują cztery fazy zmian fizjologicznych. Pierwsza rozpoczyna się zaraz po zbiorze i cechuje się dojrzewaniem biologicznym. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne wchodzą w etap gojenia. W drugim etapie bulwy leżą w przechowalni. Dzięki właściwym warunkom procesy przemian zachodzą wolniej. W fazie trzeciej oraz czwartej ziemniaki wzbudzają się do kiełkowania.

Minimalizacja strat w ziemniakach

Minimalizowanie strat rozpoczyna się już na poziomie wyborze właściwej odmianie ziemniaków. Do zbiorów należy wykorzystywać wysokiej klasy narzędzia, dzięki czemu ograniczy się uszkodzenia bulw. Zbiór powinien odbyć się w porze ciepłej i suchej.

Przed przechowywaniem ziemniaków należy odsiać mocno uszkodzone. Warto też nie zapominać o procesie wietrzenia, utrzymywaniu wcześniej wspomnianej właściwej temperatury i wilgotności oraz o pobieraniu z przechowalni ziemniaków od najsłabszych partii. 

Tagi: Ziemniaki