Zakup i sprzedaż ziemi rolnej już nie taka prosta

Od kwietnia 2016 roku handel ziemią rolną został zaostrzony. Od teraz aby sprzedać grunty rolne należy podjąć szereg kroków i upewnić się, że mamy prawo podpisać umowę z daną osobą.

Fot. Pixabay.com

Fot. Pixabay.com

Istnieje szereg warunków, które musi spełniać osoba zarówno sprzedająca, jak i kupująca ziemię rolną. Wszystko sprowadza się do tego, komu chcemy sprzedać grunt. Każdy sprzedający musi w pierwszej kolejności zorientować się czy nie może zaoferować ziemi rolnikowi indywidualnemu.

Warunki sprzedaży gruntu rolnego

Rolnik, który chce kupić ziemię musi być właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, nie przekraczających trzystu hektarów. Winien też posiadać kwalifikacje rolnicze ­– wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe rolnicze – powinien prowadzić i pracować w posiadanym gospodarstwie oraz co najmniej pięć lat mieszkać w gminie, w której znajduje się dana nieruchomość, którą chce kupić.

Kiedy osoba sprzedająca ziemię rolną nie znajdzie takiego chętnego, dopiero wtedy może zaoferować nieruchomość rolnikowi nieindywidualnemu. Ale by to zrobić, sprzedający musi poprosić o zgodę Agencję Nieruchomości Rolnych, którą wydaje prezes ANRu w postaci decyzji administracyjnej.

Zbywca gruntu musi wykazać Agencji, iż nie miał możliwości zaoferowania nieruchomości rolnikowi indywidualnemu, osoby bliskiej sprzedającemu, Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnemu, bądź kościelnej osobie prawnej.

Nabywca nie będący rolnikiem indywidualnym musi dać rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, chociażby zaświadczając wieloletnie doświadczenie w produkcji rolnej.

Jeśli prezes ANR odmówi wyrażenia zgody na sprzedaż, sprzedający może zażądać od ANR, by ta nabyła nieruchomość za zapłatą wartości rynkowej. Sprzedający ma na to miesiąc od daty wydania decyzji odmowej. ANR ma obowiązek nabyć taką nieruchomość po cenie rynkowej, po wcześniejszym ustaleniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Jakie dokumenty należy złożyć, chcąc kupić ziemię rolną?

Wnioski o wydanie zgody na nabycie nieruchomości rolnej można złożyć w oddziale ANR samemu, poprzez pełnomocnika lub wysyłając je pocztą. We wniosku muszą znaleźć się dane personalne sprzedającego i kupującego, a także informacje o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni, dane z ewidencji budynków i gruntów, księgi wieczystej, a także dane o ewentualnych obciążeniach. O więcej szczegółów najlepiej dopytać w najbliższej siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych.

Grunt bez zgody ANRu można sprzedać Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego, osobie bliskiej, bądź w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Rodzinie można grunt podarować, sprzedać, przekazać w formie umowy dożywocia lub wydzierżawić. 

Tagi: Gospodarstwo rolne, Ziemia rolna